Board of Directors
President
Satoshi SUGIMOTO (Tohoku University)
Vice-president
Hideki HOSODA (Tokyo Institute of Technology)
Anpou SAI (Tohoku University)
Takayoshi NAKANO (Oska University)
Board Members
Shnichi ORIMO (Tohoku University)
Yasuo KISHIMOTO (JFE Steel Crop.)
Yoshitugu KOJIMA (Hiroshima University)
Ryosuke SUZUKI (Hokkaido University)
Shigekazu SUWABE (Hitachi Metals, Ltd.)
Minoru NISHIDA (Kyushu University)
Sinji HUJIMOTO (Oska University)
Toshio MARUYAMA (Tokyo Institute of Technology)
Ryoichi MONZEN (Kanazawa University)
Takehisa YAMAMOTO (Nagoya University)
Yoshitaka ADACHI (Nagoya University)
Kazuo OKAMURA (Nippon Steel & Sumitomo metal Corp.)
Isao SAEKI (Muroran Institute of Technology)
Kazuhisa SIBUE (UACJ Corp.)
Nobuhiro TSUJI (Kyoto University)
Kazuhiro MATSUGI (Hiroshima University)
Yasukazu MURAKAMI (Kyushu University)
Shu YAMAGUCHI (Tokyo University)
Hideaki YAMAMURA (Japan Institute of Metals and Materials)
Auditor-secretary
Tetsuo MOHRI (Tohoku University)
Sadao NISHIKIORI (IHI Corp.)