Board of Directors
President
Koki TAKANASHI (Tohoku University)
Vice-president
Yoko MITARAI (Tokyo University)
Seiji MIURA (Hokkaido University)
Kazuki MORITA (Oska University)
Board Members
Eiji ABE (Tokyo University)
Haruyuki INUI (Kyoto University)
Yasuo KISHIMOTO (JEF Steel Corp.)
Sengo KOBAYASHI (Ehime University)
Naoya SHIBATA (Tokyo University)
Toshiyuki KOYAMA (Nagoya University)
Hidenori TAKAHASHI (Hokkaido Research Organization)
Tetsuya SHIMIZU (Daido Steel Corp.)
Masatoshi TAKEDA (Nagaoka University of Technology)
Kyota SUSAI (Furukawa Electric Corp.)
Yoshitoshi TAKEMOTO (Okayama University)
Nobuhiro TSUJI (Kyoto University)
Masaki TANAKA (Kyushu University)
Takehiko HIHARA (Nagoya Institute of Technology)
Yoshimasa FUNAKAWA (JEF Steel Corp.)
Tadashi FURUHARA (Tohoku University)
Kenji MATSUDA (Toyama University)
Yasukazu MURAKAMI (Kyushu University)
Kyosuke YOSHIMI (Tohoku University)
Hideaki YAMAMURA (Japan Institute of Metals and Materials)
Auditor-secretary
Toyohiko KONNO (Tohoku University)
Sadao NISHIKIORI (IHI Corp.)